LeverandørService

LeverandørService er et automatisk betalingssystem som administreres af PBS Danmark A/S. Systemet sikrer, at vi som leverandør, efter aftale med jer, kan trække vort tilgodehavende direkte fra jeres bankkonto. 

 

FORDELE

undefined Slip for manuel betaling af regninger. Med LeverandørService skal I ikke længere holde styr på forfaldsdatoer.

undefined Kreditnotaer fra os modregnes automatisk jeres betalinger - nemt og enkelt for jeres virksomhed. 

undefined Undgå rykkergebyrer ved for sen betaling. Med LeverandørService betales jeres regninger automatisk til tiden. 

undefined Få jeres leveringer til tiden. Med automatisk betaling stoppes jeres leveringer ikke pga. manglende betaling.

 

 

Tilmelding til LeverandørService

 

Ja tak, jeg giver hermed tilladelse til, at MultiLine A/S, CVR: 10665841 (herefter omtalt leverandør), automatisk trækker sit tilgodehavende via LeverandørService.

Undertegnede kunde opretter hermed den anførte træktilladelse. Træktilladelsen giver leverandøren tilladelse til - på nedennævnte konto - at trække det tilgodehavende, som efter aftale med mig hører under det dertil knyttede CVR Nr.

Betalingerne finder sted på de tidspunkter, som er meddelt mig af leverandør. Betalingsordningen er underkastet "Almindelige regler og vilkår for betalinger gennem LeverandørService", med hvilke jeg er gjort bekendt. 

Ved at afsende nedenstående tilmeldingsformular accepterer du vores debitorregler. Disse kan læses her. 

Har du spørgsmål kontakt da debitorbogholderiet på Tlf: 5783 4997 eller på bogholderi.soro@multiline.dk

 

Tilmeld jeres virksomhed her